Isolatie pannendak

Pannendak isoleren en bestaande pannen hergebruiken

Bij deze woning zijn de oude dakpannen en panlatten verwijderd waarna wij Pu isolatieplaten met daarop verlijmde tengels hebben aangebracht en daarna nieuwe panlatten en nieuwe dakpannen aangebracht. Deze isolatieplaten zijn in verschillende diktes leverbaar.